• Chocolate Lounge
  • Chocolate Lounge
  • Chocolate Lounge

Verkoopsvoorwaarde

Bestellingen kunnen doorgegeven worden ter plaatse in de winkel, telefonisch of per mail:

Voor grote bestellingen ontvangen wij uw order graag minstens 48 uur op voorhand. De levertermijn zal afhangen van de grootte en aard van de bestelling.

Huwelijks- of andere speciale feesttaarten worden ten minste 3 weken op voorhand besteld. Bij het plaatsen van een grote of speciale bestelling (buiten het gewone assortiment) wordt een voorschot van 30% gevraagd bij de bestelling. De volledige betaling dient te gebeuren voor de aflevering van de bestelling.

Elke bestelling dient contant betaald te worden bij de afhaling. Ingeval van levering dient de bestelling volledig op voorhand betaald te worden. De klant dient te controleren of de goederen bij levering conform zijn aan de bestelling.

Nadien kunnen wij geen klachten meer aanvaarden. Annulaties of wijzigingen van de bestelling dienen ten minste 24 u op voorhand te gebeuren; naargelang de grootte en/of aard van de bestelling. Een annulatie per mail waarop u geen bevestiging van onzentwege heeft ontvangen wordt niet beschouwd als annulatie.

Goederen die onze zaak hebben verlaten worden nooit en onder geen enkele voorwaarde omgeruild of teruggenomen. Del Rey kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien een bestelling niet kan doorgaan wegens overmacht.

 

Terms of Sale

Orders can be placed directly in the store, by telephone or by e-mail at

In the event of large orders, please place your order at least 48 hours in advance.
The delivery date will depend on the size and nature of the order.

Wedding cakes or other special celebration cakes must be ordered at least 3 weeks in advance. When placing a large or special order (that is not part of our usual selection), we require a preliminary deposit of 30% at the time of ordering.

Full payment must be made before delivery of the order. Each order must be paid for in cash when collected. If delivered, the complete order must be fully paid for in advance. On delivery, customers must check that the goods are exactly as ordered. We will not accept any complaints once the goods have been accepted.

Cancellations or changes to the order must be made at least 24 hours in advance, depending on the size and/or nature of the order. If you cancel by e-mail, but do not receive a confirmation of the can cellation from us, then you must consider the order as not being cancelled.

Goods which have left our store can never, under any circumstances, be exchanged or returned. Del Rey cannot be held responsible for any orders that have not been fulfilled due to force majeure.

DE GESCHIEDENIS

Al meer dan 60 jaar: De geschiedenis van DelRey leest als een mooi verhaal. Adèle Raymaekers nam het bedrijf van haar man nét op tijd over en werd zo de oprichtster van "Maison Ray" dat later DelRey zou worden. De winkel kwam in 1983 in handen van Bernard Proot en Anne Seutin, beiden met een grote passie voor chocolade en zoetigheden.

Over Delrey Geschiedenis

CHOCOLATE LOUNGE

Heb je tijdens een dagje shoppen in Antwerpen trek in een lichte lunch of een zoet dessert? Dan is de chocolate lounge van DelRey de plek bij uitstek. Het salon ligt vlak naast onze winkel.

Chocolate Lounge

Pers

Wil je meer weten over wat er reilt en zeilt bij DelRey. Hier vind je alle persartikels die in de media zijn verschenen.

Pers

RELAIS DESSERTS

Al 30 jaar lang brengen ontmoetingen de kracht en rijkdom van Relais Desserts tot stand. Relais Desserts is een professionele organisatie die de grootste namen uit de patisserie verenigt. Met een honderdtal vormen ze samen de top van de wereld met één gezamenlijk doel: patisserie van topkwaliteit dichter bij de mensen brengen. a
Relais Desserts, wat is dat juist?

RELAIS DESSERTS